נגישות
if (window.location.href.indexOf("panier-de-la-semaine") > -1) { alert("found it"); }